top
logo


Home Archiwum
Budżet uchwalony PDF Drukuj Email

12 lutego na XXIV Sesji Rady Gminy Święta Katarzyna, uchwalony został budżet gminy na 2009 r.

Najważniejszy dokument finansowy gminy poparło 12 z 15 radnych gminy, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Jedna radna nie była obecna na sesji z powodu choroby.  Zapytaliśmy wójta gminy Jerzego Fitka: co sądzi o budżecie na 2009 r.? A także, czy kryzys miał wpływ na jego wysokość? Uchwalony budżet oceniam jako stabilny i możliwy do realizacji - mówi wójt Jerzy Fitek - z pewną niepewnością, w związku z kryzysem światowym, musieliśmy przyjąć zaplanowane przychody ze sprzedaży działek gminnych oraz dotacje unijne na realizowane inwestycje.

 Podstawowe dane charakteryzujące przyjęty przez radnych budżet to dochody na poziomie 60,2 mld zł oraz wydatki, których planowana wysokość to 71,8 mln zł. Co ważne dla mieszkańców, aż 42% wydatków, czyli 30,3 mln zł będą stanowiły wydatki inwestycyjne. Najważniejsze inwestycje planowane do wykonania w 2009 roku to m.in.: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (łącznie to koszt około 9 milionów złotych), remonty i modernizacja nawierzchni dróg (w Radwanicach, Siechnicach i Świętej Katarzynie) oraz budowa chodników dla pieszych ( w miejscowościach: Żerniki Wrocławskie, Biestrzyków, Ozorzyce, Sulęcin, Sulimów i Łukaszowice). Dbając też o rozwój kolejnych przedsiębiorstw na terenie gminy, generujących nowe miejsca pracy, w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej w Siechnicach kontynuowana będzie budowa dróg dojazdowych do wykupionych przez inwestorów działek. Część funduszy pochłonie również budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej. Między innymi zakończona będzie przebudowa budynku starego urzędu gminy w Świętej Katarzynie (koszty wykonania tej inwestycji na lata 2006 - 2009 to 3,1 mln zł). Wdrożony zostanie również II etap rozbudowy szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w Żernikach Wrocławskich oraz remonty pozostałych placówek oświatowych. Po ubiegłorocznych modernizacjach, już widoczne są zmiany jakie zaszły w Zakładach Opieki Zdrowotnej w Śwętej Katarzynie i Siechnicach (środki budżetowe przewidziane na ten cel to 2,3 mln zł). W 2009 roku prace w ośrodkach zdrowia będą kontunuowane. Wykonane zostaną czynności renowacyjne wewnątrz budynku ZOZ w Śwętej Katarzynie, takie jak np: wymiana instalacji sieciowych oraz remont wszystkich pomieszczeń.

Tak jak ma to miejsce już od kilku lat, duże środki finansowe (ponad 2 mln zł, ) zostaną przeznaczone na rozbudowę trzech kompleksów sportowo rekreacyjnych. Dzięki części z nich, w Radwanicach powstanie boisko do piłki nożnej w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012". Obiekt ten zostanie w większości dofinansowany z budżetu centralnego oraz kasy województwa dolnośląskiego.

Gmina Święta Katarzyna, oprócz przeznaczania środków finansowych na  inwestycje materialne, dba o zapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. Władze zdecydowały, że Straż Gminna oraz Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymają na realizację celów swojego działania jakimi są bezpieczeństwo i ochrona ppoż. prawie 1 mln zł. środki te pozwolą m.in. na zakup nowego fotoradaru oraz rozbudowę remizy OSP w Sulimowie.

(źródło: Gazeta Gminna styczeń - luty 2009, zdjęcie: Ewa Suchowiejko)

Dodaj do:

Deli.cio.us    Digg    reddit    Facebook    Wykop    Gwar
 

z Galerii

2008_1-18-...
Image Detail
negative0-...
Image Detail
akt_fundac...
Image Detail

bottom